De fleste entreprenører i dag sender ansatte mellom byggeplass og brakkerigg for opplasting av tunge filer i.f.m. blant annet BiM systemer. Videre må entreprenør kontakte internettleverandører for å avklare hvem som har fiber nærmest byggeplassens brakkerigg. Dette kan raskt bli en omfattende og tidkrevende jobb.

Internett til byggeplassen.jpg
Bærbar AP.jpg
Portabelt AP.jpg